Risultato Finale
GGSTIRI
Sven Mijnans
204
Mica Pinto
020
001
CONFC
Mica Pinto
52
20
Giannis Masouras
10
GGSTIRI
Nikolai Frederiksen
203
010
010
CONFC
41
Dominik Oroz
31
11